Wie kan bij ons terecht?

Elk gezin met kinderen tussen 0 en 12 jaar, voor zover zij basisonderwijs genieten, dat geconfronteerd wordt met een nood aan ondersteuning binnen de opvoeding.

Een opvoedingsprobleem kenmerkt zich doordat het pedagogisch aanbod van ouders niet of onvoldoende afgestemd is op de pedagogische vraag van het kind. Oorzaken van verschillende aard kunnen spelen.

Risicofactoren kunnen zijn:

  • scharniermomenten in de ontwikkeling
  • opvoedingsverlegenheid bij de ouders
  • kinderen met een specifieke gebruiksaanwijzing (geen begeleidingen voor kinderen met A.S.S.)
  • persoonlijke problemen bij ouders waardoor de draagkracht vermindert
             - sociale en/of emotionele moeilijkheden
             - financiële of materiële problemen
             - ziekte of ongeval

Al deze elementen kunnen maken dat de pedagogische interactie tussen ouders en kinderen niet meer als vanzelfsprekend ervaren wordt.

Het CKG biedt een tijdelijk hulpaanbod aan voor opvoedingsproblemen als de situatie van dien aard is dat ze nog gekeerd kan worden zodat ouders de opvoeding verder op eigen kracht kunnen aanpakken.