Wat is een CKG?

 CKG … 3 letters, maar wat betekenen ze???
 
C staat voor centrum,
 
Een groot gebouw, veel mensen,
die luisteren naar jouw wensen.

 
K staat voor kinderzorg,
 
Soms gaat het wat moeilijk in een gezin
Dan komt een begeleider met een luisterend oor
En zoeken jullie er samen een oplossing voor.

 
Is de rust even zoek,
 
Dan kan een kindje bij ons op bezoek.
Slapen, spelen en lekker eten,
En opvoeders die voor je zorgen mogen we niet vergeten.

 
G staat voor gezinsondersteuning,
 
 Als het thuis wat moeilijk gaat,
Staan we klaar met goede raad.
Praten met je ouders en met jou,
Zo staat niemand in de kou.

 
Dus … CKG is een
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning!!!