Wat is een CKG?

CKG is de afkorting van Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. We begeleiden gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar, die hulp zoeken omdat de opvoeding moeilijk loopt.

Kinderen opvoeden is immers niet altijd even gemakkelijk. Soms worden ouders met opvoedingsproblemen geconfronteerd of twijfelen ze hoe precies hun kind aan te pakken. Soms kunnen persoonlijke problemen de draagkracht van ouders zo onderuit halen dat de opvoeding van kinderen te zwaar wordt.

Onze centra bieden ouders ondersteuning om de moeilijke periode te overbruggen. Als opvang niet direct nodig is, komt een hulpverlener bij de ouders thuis om samen met het gezin naar oplossingen te zoeken. Dit kan door over de problemen te praten of door over de opvoeding en verzorging advies te geven. Het is zoeken hoe in het gezin het evenwicht tussen draagkracht en belasting terug hersteld kan worden. Maar indien nodig kunnen de kinderen ook een tijdje in het centrum worden opgevangen. De duur van de begeleiding aan huis of het verblijf is principieel kort, maar in ver houding tot de hulpvraag.