Triple P Individuele training aan huis

Indien ouders niet kunnen deelnemen aan de groepstraining of zich hier minder comfortabel bij voelen, kan het programma individueel aan huis aangeboden worden.

Een gezinsbegeleidster komt in dit geval 10 weken aan huis gedurende één uur per week. Dit programma heeft dezelfde inhoud als de groepstraining:

- Wat is positief opvoeden
- Wat zijn oorzaken en aanpak van ongewenst gedrag
- Hoe kan je gewenst gedrag aanmoedigen
- Hoe kan je de ontwikkeling van je kind bevorderen
- Hoe kan je je voorbereiden op moeilijke situaties

Door het individuele karakter van de begeleiding, kan uitgebreider stil gestaan worden bij de moeilijkheden thuis. Het gezin ontvangt een werkboek waarin alle informatie genoteerd staat. De kostprijs voor deze module bedraagt 15euro.

Indien het zinvol is en de ouders dit wensen, kan er na de training een vervolgtraject level 5 worden aangeboden. Dit bestaat uit verscbillende modules die elk apart of gecombineerd kunnen gevolgd worden:

- De module partnersteun helpt ouders samen ter werken en op één lijn te staan, elkaar te steunen in de opvoeding van de kinderen en leert hen constructieve manier om met elkaar te communiceren.
- Tijdens de module coping vaardigheden wordt ingegaan op hoe je als oudr kan omgaan met stress in de opvoeding van de kinderen en wordt bekeken wat de invloed is van negatieve emoties en gedachtebn.
- Tenslotte komen we voor de module oefensessies aan huis om in specifieke situaties de Triple P strategieën concreet in te oefenen.