Triple P Groepstraining

Voor wie?

Je kind wil 's nachts niet slapen. Je zoontje ruimt nooit op. Je kinderen maken veel ruzie.
Kortom, opvoeden is niet leuk meer. Je hebt soms het gevoel dat je er alleen voor staat.....

Triple P wil ouders bijstaan met de opvoeding van hun kinderen.

 Het programma is gericht op ouders van kinderen tussen 2 en 12 jaar. De groepen zijn relatief klein (maximaal 12 ouders), zodat er ruimte is om ervaringen te delen en samen na te denken over mogelijke manieren om moeilijke situaties aan te pakken. 

Het groepsprogramma loopt over 8 weken en bestaat uit 6 sessies van telkens 2 uur en 2 telefonische gesprekken met een Triple P-Medewerker.

Thema's die behandeld worden tijdens de sessies:

- Wat is positief opvoeden
- Wat zijn mogelijke oorzaken en aanpak van ongewenst gedrag 
- Hoe kan je gwenst gedrag aanmoedigen
- Hoe kan je de ontwikkeling van je kind bevorderen
- Hoe kan je je voorbereiden op moeilijke situaties

 In telefonische gesprekken met de Triple P medewerker kan je vragen stellen, vertellen hoe je inspeelde op het gedrag van je kind, een probleem voorleggen,... De inhoud van deze gesprekken bepaal je als ouder zelf.

 Iedereen ontvangt een werkboek waarin alle informatie genoteerd staat. De kostprijs bedraagt 15euro per gezin.

Indien het zinvol is en ouders dit wensen, kan er na de training een vervolgtraject level 5 worden aangeboden. Dit bestaat bestaat uit verschillende modules die elk apart of gecombineerd kunnen gevolgd worden:

De module partnersteun helpt ouders samen te werken en op één lijn te staan, elkaar te steunen in de opvoeding van de kinderen en leert hen constructieve manieren om met elkaar te communiceren. Tijdens de module coping vaardigheden  wordt ingegaan op hoe je als ouder kan omgaan met stress in de opvoeding van de kinderen en wordt bekeken wat de invloed is van negatieve emoties en gedachten.
Ten slotte komen we voor de module oefensessies aan huis om in specifieke situaties de Triple P strategieën concreet in te oefenen.