Triple P

Triple P staat voor ‘Positive Parenting Program’. De grondlegger van het model is de Australische professor in de klinische psychologie Matthew Sanders. Dit programma is erop gericht ouders manieren aan te leren om gepast te reageren op het gedrag van kinderen en hun kinderen te motiveren zich goe te gedragen. Op die manier kan opvoeden opnieuw leuk en aangenaam worden.

Het is een laagdrempelig, preventief interventieprogramma dat ernaar streeft om positieve, zorgzame ouder-kind relaties te bevorderen. Door de vaardigheden en het vertrouwen van ouders te verhogen, worden ze geholpen om doeltreffende stragieën te ontwikkelen zodat ze gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij hun kinderen kunnen voorkomen..

Het Triple P programma wordt gekenmerkt door zijn stevige wetenschappelijke onderbouw.

Het programma steunt op 5 basisgedachten over positief opvoeden: 

- Kinderen hebben een veilige en stimulerende omgeving nodig
- Kinderen leren het meeste door positieve aandacht en steun
- Ouders reageren snel, consquent en beslist op ongewenst gedrag van hun kind
- Koester realistische verwachtingen: ideale kinderen bestaan niet, ideale ouders evenmin
- Zorg goed voor jezelf als ouders