Triple P

Voor wie?

Kinderen grootbrengen is een avontuur. Op school leer je wiskunde, biologie of talen. Over opvoeding moet je geen examen afleggen. Dat moet je als ouders zelf leren, met vallen en opstaan. Soms krijg je goedbedoelde raad van andere ouders, of je eigen ouders leren je de knepen van het 'vak'. Vanuit de dagelijkse praktijk bouw je stilaan je eigen kennis en kunde op. Toch hebben alle ouders wel eens vragen over het gedrag of de ontwikkeling van hun kind.

We geven op dit moment 2 oudertrainingen. Hierbij komen een groep van ouders samen om vaardigheden rond opvoeden te bespreken en uit te proberen.

Triple P wil ouders bijstaan met de opvoeding van hun kinderen.

Het is een opvoedingsondersteunend programma op maat van iedere ouder. Je kan bij Triple P terecht voor informatie en advies.
 Het groepsprogramma bestaat uit 6 sessies van telkens 2 uur en 2 telefonische gesprekken met een Triple P medewerker.
Het is opgebouwd in verschillende levels, gaande van algemene informatie, over persoonlijke gesprekken en informatie-avonden, tot de intensievere groepstraining of individuele groepstraining of individuele training.

De eerste 5 sessies gaan over:

- wat is positief opvoeden
- waarom je kind zus of zo reageert
- hoe je gewenst gedrag kan beïnvloeden en aanmoedigen
- hoe je grenzen kan stellen en je kinderen zelfbeheersing kan aanleren
- hoe je met stressvolle situaties kan omgaan, zoals bijvoorbeeld winkelen, in een rij wachten, de ochtenddrukte,…

Dan volgen er 2 telefonische gesprekken met een Triple P medewerker. Je kan vragen stellen, vertellen hoe je inspeelde op het gedrag van je kind, een probleem voorleggen,… De inhoud van deze gesprekken bepaal je als ouder zelf.

In de laatste sessie overlopen de ouders wat ze geleerd hebben en wat er veranderd is in hun gedrag en dat van hun kind. Ouders leren hoe ze die veranderingen kunnen behouden.

Om goed te kunnen volgen, ontvangt elke ouder een boekje met informatie en oefeningen.

De groep bestaat uit maximaal 12 ouders. Je kan alleen of als koppel deelnemen. Er wordt een bijdrage van 15€ per gezin gevraagd.

Al onze medewerkers zijn geaccrediteerde Triple P- trainers.

Indien het zinvol is en de ouders dit wensen, kan er nadien een vervolgtraject level 5 worden aangeboden. Dit bestaat uit verschillende modules die elk apart of gecombineerd kunnen gevolgd worden. Het gaat over de modules 'partnersteun', 'copingvaardigheden', en oefensessies. In de module partnersteun gaat het over samen ouderen, op één lijn staan, en elkaar steunen in de opvoeding van de kinderen. Tijdens de module copingvaardigheden wordt ingegaan op hoe je als ouder kan omgaan met stress in de opvoeding van de kinderen. Tenslotte komen we voor de module oefensessies aan huis om in specifieke situaties de Triple P strategieën concreet in te oefenen.
Al onze medewerkers zijn geaccriditeerde Triple-P trainers, deze levels worden gegeven door CKG De Kleine Kameel en CKG De Klein Parachute