Opvang

Gemandateerde Voorziening Wolkewietje-Extra

Contactgegevens: 

Gemandateerde Voorziening Wolkewietje Extra
Ballaarweg 1
2590 Berlaar
0497/498 440
gmv [dot] wolkewietjeextra [at] skynet [dot] be

De gemandateerde voorziening Wolkewietje-Extra is een coördinatie- en informatiepunt voor gezinnen die op zoek zijn naar flexibele en/of occassionele opvang.  Deze voorziening helpt je op weg in het zoeken naar een kinderopvangprobleem.


Kinderopvang probleem?
 

WOLKEWIETJE EXTRA helpt je op weg!
 

Heb je flexibele kinderopvang nodig?

• voor 7 uur ‘s morgens?
• na 18 uur ‘s avonds?
• in het weekend of tijdens de vakantie?

Heb je occasionele kinderopvang nodig? (max. 6 maanden)

• je werkt niet buitenshuis maar start een opleiding?
• je hebt opeens een job gevonden?
• je moet naar een sollicitatiegesprek?
• je gezin verkeert in een crisissituatie?
• je zoekt ondersteuning om een moeilijke periode te overbruggen?

Wolkewietje-Extra zoekt mee naar een oplossing!

Speelpleinwerking Kriebels

Contactgegevens: 

Speelplein Kriebels
Ballaarweg 1
2590 Berlaar

Contactgegevens verantwoordelijke:

Gemeente Berlaar, Dienst Vrije Tijd
Evelien Vande Vyvere
03/410 19 43
gsm 0490 42 28 31
jeugd [at] berlaar [dot] be
 

Enkele jaren geleden, in samenwerking met de gemeente Berlaar en CKG Kinderland, is speelplein Kriebels te Berlaar van start gegaan. Gedurende al die tijd heeft iedereen zijn best gedaan om dit speelplein te maken tot wat het is: een plaats voor jong en oud waar je je kan uitleven en nieuwe mensen kan ontmoeten.

Het is ons doel om de kinderen die naar ons komen een onvergetelijke dag - week - vakantie te bezorgen. Onze gebrevetteerde monitoren zijn er in getraind om de spelen aan te passen aan de noden van het kind. Ravotten in de zandbak, spelen op het fort, racen op het gras... Alles kan op ons speelplein. Bovendien streeft onze leiding naar originaliteit. Gewoon voetbal of tikkertje komt er op het plein zelden aan te pas! We vervormen (in de mate van het mogelijke) alle spelen. Dit is leuk en leerrijk voor de kinderen, maar ook voor de leiding. (Iedereen blijft altijd wat kind, niet?)


Acht weken lang geven al onze vrijwilligers het beste van zichzelf om een prachtzomer te maken voor de kinderen!
Ieder van ons is kind geweest en beseft dus wel het belang van spelen. Spelen is een vorm van ontspanning, een vorm van communicatie,... .
We doen onze uiterste best om het kind een vertrouwde en leuke omgeving te bieden waarin het naar hartelust kan spelen met kameraadjes... .

Op het plein is iedereen welkom. Wij animeren jong en oud. Wie het speelplein in zijn bloed heeft en er maar niet genoeg van krijgt, kan als 5 jarige al bij ons terecht. Na enkele dolle zomers als jeugdige tiener, kan je jouw carrière afsluiten als monitor. Alle activiteiten worden aangepast aan de leeftijd en het vermogen van het kind. Veiligheid en respect verliezen we zeker niet uit het oog!

Ben je geïnteresseerd?  Neem dan even een kijkje op onze site http://www.berlaar.be/jeugd-speelplein-kriebels.html

 

Kinderdagverblijf Wolkewietje

Contactgegevens: 

Kinderdagverblijf Wolkewietje
Ballaarweg 1
2590 Berlaar
03/385 55 55
ilse [at] wolkewietje [dot] be
Verantwoordelijke: Ilse Cleirbaut

Het kinderdagverblijf Wolkewietje is een initiatief van kdv Wolkewietje v.z.w. Deze v.z.w. is opgericht door Kinderland v.z.w. en het gemeentebestuur van Berlaar en biedt dagopvang aan kinderen van 0 tot 3 jaar. Wolkewietje wordt gesubsidieerd door en staat onder toezicht van Kind en Gezin. Het kinderdagverblijf kan dagelijks 30 kindjes opvangen in 2 leefgroepen: de allerkleinsten (van 0 tot ongeveer 18 maand) en de peutertjes (van 18 maand tot 3 jaar).
De organisatie heeft zijn inrichting en personeelswerking afgestemd op een zo optimaal mogelijke opvang en pedagogische begeleiding van de kindjes.
Alles wordt in het werk gesteld om met elk kindje apart een eindje mee op weg te gaan bij het opgroeien tot kleuter.
Pretlichtjes in de ogen van een kind: dat is voor ons belangrijk!

Openingsuren

Wij zijn open alle werkdagen van 6.30 uur tot 18.30 uur (op vrijdag tot 18 uur).
Jaarlijks sluiten wij 3 weken in het midden van de grote vakantie en 1 week tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Op eventuele brugdagen wordt er ook gesloten. De sluitingsdagen worden in het begin van een nieuw jaar telkens meegedeeld.

Inschrijvingsprocedure

Elk kind tussen 0 en 3 jaar kan bij ons terecht voor zover er plaats is. We vragen wel dat uw kind minstens 3 maal per week aanwezig is zodat het de kans krijgt om zich thuis te voelen in ons grote gezin. 
Bij het invullen van de vrije plaatsen, dienen we rekening te houden met de voorrangsregels die door Kind&Gezin geformuleerd zijn. Zo is er absolute voorrang voor:
- kinderen van een alleenstaande ouder
- kinderen uit gezinnen met een laag belastbaar inkomen
-pleegkinderen
- kinderen uit kwetsbare gezinnen
Daarnaast wordt voorrang gegeven aan:
- broertjes of zusjes
- kinderen die voor 7u of na 18u opgevangen worden
- (klein)kinderen van personeel
- kinderen die wonen/werken in Berlaar
Tijdens een eerste contact krijgen ouders een rondleiding en uitleg over onze werking. Ouders kunnen hun kindje voorlopig inschrijven. Wanneer er definitief een plaatsje is voor een kind, dan wordt het dossier in orde gebracht. Een paar weken voor de startdatum nodigen wij de ouders en hun oogappel uit om eens een half uurtje mee de sfeer van de leefgroep te proeven en kennis te maken met de omgeving en met de kinderverzorgsters.

Het prijskaartje

De dagprijs is vastgesteld bij Ministerieel Besluit en wordt bepaald aan de hand van het netto belastbaar gezinsinkomen en het aantal kinderen ten laste.  
In de dagprijs is een warme maaltijd, een fruitpap of vier-uurtje (vers fruit en nadien boke hartig en boke zoet) en de basisverzorging inbegrepen. Flesvoeding en speciale producten worden door de ouders meegebracht. Wegwerpluiers worden maandelijks aangerekend op forfaitaire basis.
Er wordt maandelijks een rekening gemaakt die via overschrijving moet worden betaald.
Er wordt jaarlijks een fiscaal attest gegeven voor het betaalde bedrag van het vorige jaar.

Wil je een kijkje nemen op onze website?  Surf dan even naar www.wolkewietje.be