Opvoedingsproblemen

Ouder zijn is niet altijd eenvoudig.  Verschillende redenen kunnen maken dat het opvoeden niet meer als vanzelfsprekend ervaren wordt.  Moeilijkheden rond aanpak, gedragsproblemen bij het kind, hospitalisatie, scheiding, geweld,... Al deze zaken kunnen je het gevoel geven dat je de opvoeding even niet alleen kan dragen.

Op die momenten dat je extra steun nodig hebt, kan je een beroep doen op ons.

Klik op ons hulpaanbod om te bekijken welke hulpverleningsvormen het best aansluit bij de problemen die je ervaart.