Medewerkers

Onze medewerkers vormen een hecht samenwerkend team met elk hun specifieke vorm van hulpverlenen.  Opvoedsters slagen erin om de leefgroepwerking in goede banen te leiden. Zij slagen erin om kinderen, die niet altijd even gemakkelijk zijn, toch een plaats te geven en tot rust te laten komen.  Dag na dag werken zij aan een optimaal pedagogisch klimaat voor elk kind dat aan ons wordt toevertrouwd, zodat het zich lekker in zijn vel kan voelen, ondanks het feit dat (semi-)residentiële opvang voor het kind steeds een ingrijpende ervaring is.

Onze gezinsbegeleidsters slagen erin om met de ouders vertrouwen op te bouwen, zodat de begeleiding in veiligheid kan starten.  Zij ondersteunen ouders bij hun opvoedingsonzekerheid of opvoedingsfalen, zodat ouders op eigen kracht of met de ondersteuning van hun netwerk de opvoeding van de kinderen opnieuw zelf in handen kunnen nemen.  Zij doen dit door met de ouders over de problemen te praten en hen over de opvoeding en verzorging advies te geven.  Het is zoeken hoe in het gezin het evenwicht tussen draagkracht en belasting terug hersteld kan worden.  Waar nodig zullen zij ouders toeleiden tot meer langdurige en niet rechtstreeks hulpverlening.  Ook dit is voor gezinsbegeleidsters geen eenvoudige opdracht.

En naast deze medewerkers die voor de core-business staan, zijn er nog een pak collega's die als organisatieondersteunende medewerkers ervoor zorgen dat anderen hun werk goed kunnen doen.  De mensen van de keuken, de technische dienst en de administratie brengen met heel veel inzet hun opdrachten tot een goed einde.