Lange residentiële opvang (dag en nacht) met begeleiding

Lange residentiële opvang (dag en nacht) met begeleiding   (niet rechtstreeks toegankelijk)
 "Je voelt je op, doodmoe. En toch moet je elke morgen weer het bed uit om een hele dag in je ééntje voor je zoontje, Lars van 6 maanden te zorgen. Een rustperiode zou je de nodige energie kunnen geven om er terug bovenop te komen, maar waar moet Lars dan naartoe? Familie of vrienden kunnen de opvang niet organiseren en bij de kribbe is er momenteel nog geen plaats. Wie kan er opvang bieden?"
 
"Veerle heeft het momenteel moeilijk. Haar partner, die de vader is van Lucas, heeft haar vorige maand in de steek gelaten voor een andere vrouw. Veerle wordt op dit moment overspoeld door verdriet en voelt dat ze de kracht mist om de nodige zorgen te geven aan Lucas. Ze heeft een rustperiode nodig."
 
"Binnen het gezin van Stef en Sien loopt het moeilijk met één van hun vier kinderen. Tom, die vijf jaar is, zet het hele gezin op stelten. Hij luistert niet als ouders hem een opdracht geven, een straf lijkt van hem af te glijden en ouders geven aan dat ze niet meer kunnen instaan voor zichzelf. Ze zijn bang dat ze Tom te hardhandig zullen aanpakken. Hun energie is op. "
 
Samen zoeken
Sommige problemen kunnen een gezin zo onderuit halen, dat een tijdelijke opvang van kinderen wenselijk is.
In ons centrum zorgen we voor een kindvriendelijke, huiselijke omgeving, waar je kind tot rust kan komen. We beschikken over twee gemengde leefgroepen met tien kinderen tussen twee en twaalf jaar. De allerkleinsten worden opgevangen op onze baby- peutergroep. Broertjes en zusjes proberen we zoveel mogelijk samen in dezelfde leefgroep op te vangen. Per leefgroep zijn een aantal vaste begeleid(st)ers die instaan voor de dagelijkse verzorging van jouw kind(eren).
Terwijl je kind in de leefgroep verblijft, is er voor jou de ruimte om problemen aan te pakken. Hierin krijg je ondersteuning van een gezinsbegeleid(st)er die samen met jou aan de slag gaat rond je opvoedingsvragen en/of problemen. De periode waarin je ondersteuning behoeft, overschrijdt de termijn van 3 maanden. Dan kan je terecht in onze lange dag- en nacht opvang, dewelke niet-rechtstreeks toegankelijk is. Dat wil zeggen dat er een goedkeuring van de Toegangspoort nodig is.
 
Samen evalueren
Op geregelde tijdstippen staan we met jou stil bij hoe je de begeleiding ervaart, en of de ingeslagen weg het gewenste effect heeft binnen de opvoeding. Soms is het nodig het proces bij te sturen.
 
Duur van de begeleiding
Perspectief zoekend: Je kind kan gedurende maximum 1 jaar in ons CKG verbljven.
Perspectief biedend: Indien je kind jonger is dan 5 jaar, kan het tot de leeftijd van 6 jaar in het CKG verblijven. Als je kind 5 jaar of ouder is, kan het maximum 1 jaar worden opgevangen.
 
Prijs
Daar het verblijf via de toegangspoort wordt goedgekeurd wordt maandelijks 2/3de kinderbijslag aan het CKG gestort. (Enkel van kind(eren) die in ons CKG verblijven)
 
Waar
Deze module wordt enkel aangeboden in onze afdeling CKG Kinderland in Berlaar.
 
Interesse
Je kan elke werkdag tussen 9.00h en 17.00h.telefonisch je vraag stellen of op onze dienst langskomen voor een afspraak. Na een gesprek wordt beslist of dit voor jou de meest geschikte ondersteuning is. Als we geen hulp kunnen bieden, verwijzen we je door naar een meer gepaste dienst.