Korte residentiële opvang

Korte residentiële opvang

Je voelt je op, doodmoe. En toch moet je elke ochtend weer het bed uit om een hele dag in je eentje voor je zoontje Lars van 6 maanden te zorgen. Een rustperiode zou je de nodige energie kunnen geven om er terug bovenop te komen. Maar waar moet Lars dan naartoe? Familie of vrienden kunnen de opvang niet organiseren en bij de kribbe is er momenteel geen plaats. Wie kan er opvang bieden?

Samen zoeken
Sommige problemen kunnen een gezin zo onderuit halen, dat een tijdelijke opvang  van kinderen wenselijk is. In ons centrum zorgen we voor een kindvriendelijke, huiselijke omgeving, waar je kind tot rust kan komen. We beschikken over twee gemengde leefgroepen met tien kinderen tussen 2 en 12 jaar. De allerkleinsten worden opgevangen op onze baby- en peutergroep. Broertjes en zusjes proberen we zoveel mogelijk samen in dezelfde leefgroep op te vangen. Per leefgroep zijn er een aantal vaste begeleid(st)ers die instaan voor de dagelijkse verzorging van jouw kind(eren).

Terwijl je kind op de leefgroep verblijft, is er voor jou de ruimte om problemen aan te pakken. Hierin krijg je ondersteuning van een gezinsbegeleid(st)er die samen met jou aan de slag gaat rond je opvoedingsvragen en/of problemen. De periode waarin je ondersteuning behoeft, bedraagt maximum 6 weken. Dan kan je terecht in onze korte dag- en nachtopvang, dewelke rechtstreeks toegankelijk is.

Samen evalueren
Doorheen de begeleiding wordt afgetoetst of de ingeslagen weg het gewenste effect heeft binnen de opvoeding. Soms is het nodig om het proces bij te sturen. Aan het einde van de 6 weken wordt bekeken of de doelen bereikt zijn en de begeleiding afgerond kan worden.

Duur van de begeleiding
Je kind kan maximum 6 weken in ons CKG verblijven.

Prijs
Je betaalt een dagprijs van 4 euro. Jaarlijks ontvang je een fiscaal attest voor de betaalde bedragen van het voorbije jaar.

Waar
Deze module wordt enkel aangeboden in CKG Kinderland

Interesse
Je kan elke werkdag tussen 9.00u en 17.00u telefonisch je vraag stellen of op onze dienst langskomen voor een afspraak. Na een gesprek wordt beslist of dit voor jou de meest geschikte ondersteuning is. Als we geen hulp kunnen bieden, verwijzen we je door naar een meer gepaste dienst.