Kinderdagverblijf Wolkewietje

Contactgegevens: 

Kinderdagverblijf Wolkewietje
Ballaarweg 1
2590 Berlaar
03/385 55 55
ilse [at] wolkewietje [dot] be
Verantwoordelijke: Ilse Cleirbaut

Het kinderdagverblijf Wolkewietje is een initiatief van kdv Wolkewietje v.z.w. Deze v.z.w. is opgericht door Kinderland v.z.w. en het gemeentebestuur van Berlaar en biedt dagopvang aan kinderen van 0 tot 3 jaar. Wolkewietje wordt gesubsidieerd door en staat onder toezicht van Kind en Gezin. Het kinderdagverblijf kan dagelijks 30 kindjes opvangen in 2 leefgroepen: de allerkleinsten (van 0 tot ongeveer 18 maand) en de peutertjes (van 18 maand tot 3 jaar).
De organisatie heeft zijn inrichting en personeelswerking afgestemd op een zo optimaal mogelijke opvang en pedagogische begeleiding van de kindjes.
Alles wordt in het werk gesteld om met elk kindje apart een eindje mee op weg te gaan bij het opgroeien tot kleuter.
Pretlichtjes in de ogen van een kind: dat is voor ons belangrijk!

Openingsuren

Wij zijn open alle werkdagen van 6.30 uur tot 18.30 uur (op vrijdag tot 18 uur).
Jaarlijks sluiten wij 3 weken in het midden van de grote vakantie en 1 week tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Op eventuele brugdagen wordt er ook gesloten. De sluitingsdagen worden in het begin van een nieuw jaar telkens meegedeeld.

Inschrijvingsprocedure

Elk kind tussen 0 en 3 jaar kan bij ons terecht voor zover er plaats is. We vragen wel dat uw kind minstens 3 maal per week aanwezig is zodat het de kans krijgt om zich thuis te voelen in ons grote gezin. 
Bij het invullen van de vrije plaatsen, dienen we rekening te houden met de voorrangsregels die door Kind&Gezin geformuleerd zijn. Zo is er absolute voorrang voor:
- kinderen van een alleenstaande ouder
- kinderen uit gezinnen met een laag belastbaar inkomen
-pleegkinderen
- kinderen uit kwetsbare gezinnen
Daarnaast wordt voorrang gegeven aan:
- broertjes of zusjes
- kinderen die voor 7u of na 18u opgevangen worden
- (klein)kinderen van personeel
- kinderen die wonen/werken in Berlaar
Tijdens een eerste contact krijgen ouders een rondleiding en uitleg over onze werking. Ouders kunnen hun kindje voorlopig inschrijven. Wanneer er definitief een plaatsje is voor een kind, dan wordt het dossier in orde gebracht. Een paar weken voor de startdatum nodigen wij de ouders en hun oogappel uit om eens een half uurtje mee de sfeer van de leefgroep te proeven en kennis te maken met de omgeving en met de kinderverzorgsters.

Het prijskaartje

De dagprijs is vastgesteld bij Ministerieel Besluit en wordt bepaald aan de hand van het netto belastbaar gezinsinkomen en het aantal kinderen ten laste.  
In de dagprijs is een warme maaltijd, een fruitpap of vier-uurtje (vers fruit en nadien boke hartig en boke zoet) en de basisverzorging inbegrepen. Flesvoeding en speciale producten worden door de ouders meegebracht. Wegwerpluiers worden maandelijks aangerekend op forfaitaire basis.
Er wordt maandelijks een rekening gemaakt die via overschrijving moet worden betaald.
Er wordt jaarlijks een fiscaal attest gegeven voor het betaalde bedrag van het vorige jaar.

Wil je een kijkje nemen op onze website?  Surf dan even naar www.wolkewietje.be