Jaarverslag 2012

Met dit jaarverslag 2013 bieden we een beknopt overzicht van de verschillende activiteiten van het CKG. Bij het uitvoeren van onze opdracht streefden we ook in 2012 vanzelfsprekend naar een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening. Wat we hieronder verstaan beschrijven we in het eerste deel van dit jaarverslag.

Daarnaast vatten we de specifieke realisaties voor 2012 nog even voor u samen. Het werd een bijzonder druk jaar waarbij de voorbereiding op het nieuwe besluit, de opstart van de nieuwe antenne in Lier, de personeelswissel in de afdeling in Vilvoorde, en de realisatie van het computernetwerk heel wat van onze aandacht en energie vroegen.

In het tweede deel stellen wij enkele statistische gegevens voor over onze werking. Dit cijfermateriaal biedt ons heel wat boeiende informatie, op basis waarvan wij onze werking kunnen doorlichten, evalueren en eventueel bijsturen. Maar deze statistische gegevens kunnen niet volledig vatten wat er het voorbije jaar aan activiteiten gepresteerd is. Er werd hard gewerkt en iedere dag opnieuw doen onze opvoedsters, gezinsbegeleid(st)ers, en het administratief en logistiek personeel hun uiterste best om goed voor de kinderen te zorgen, zodat zij zich snel bij ons ‘thuis’ voelen en hun gezin kan ondersteund worden bij de problemen waarmee ze geconfronteerd worden. 

Ik wil iedereen dan ook uitdrukkelijk danken voor zijn of haar inzet van het voorbije jaar. 

In het derde deel ten slotte stellen wij onze jaarplanning 2014 voor. 

Dominiek Vanbesien
directeur