Ons modulair hulpaanbod

Kortdurende begeleiding aan huis (tot 3 maanden)

Wekelijks komt een begeleider aan huis om samen met het gezin een oplossing te zoeken voor jullie concrete opvoedingsvraag.

Kort licht mobiele pedagogische begeleiding voor kinderen en gezin (van 1 week tot 3 maanden)

Wekelijks komt een begeleider aan huis om samen met het gezin een oplossing te zoeken voor hun concrete opvoedingsvraag.

Lang licht mobiele pedagogische begeleiding voor kinderen en gezin (van 3 maanden tot 1 jaar)

Wekelijks komt een begeleidster aan huis om samen met het gezin de ervaren moeilijkheden binnen de opvoeding aan te pakken.

Ambulante opvang (van 1 week tot 3 maanden)

Op bepaalde momenten is het zinvol overdag opvang voor een kind te organiseren in het CKG ter ondersteuning van een mobiele begeleiding.
De module ambulante opvang wordt steeds gecombineerd met een moduke thuisbegeleiding.

Korte residentiële opvang
De opvoeding van je kind valt je zwaar. Een tijdelijke opvang van je kind en begeleiding van je gezin zou de nodige rust kunnen bieden om terug zelf de opvoeding op te nemen.


Lange residentiële opvang (dag en nacht) met begeleiding

Soms zijn de opvoedingsmoeilijkheden van dien aard dat opvang van een kind binnen het CKG deel uitmaakt van de begeleiding.

Triple P groepstraining

Groepstraining rond positief opvoeden. Dit programma is erop gericht manieren aan te leren om gepast te reageren op het gedrag van je kinderen en je kinderen te motiveren om zich goed te gedragen.

Triple P individuele training aan huis (level 4 Standaard en/of 5)

De training rond positief opvoeden kan ook individueel aan huis gegeven worden indien ouders dit wensen.

Ambulante training voor ouders individueel in het CKG (van 1 week tot 3 maanden)

Het kind verblijft in het CKG en de ouder komt naar het CKG om in de leefgroep een aantal vaardigheden te trainen.