Welke opvoedingshulp kunnen wij bieden?

Langdurige begeleiding aan huis (van 3 maanden tot 1 jaar)

Wekelijks komt een begeleider aan huis om samen met jullie gezin de ervaren moeilijkheden binnen de opvoeding aan te pakken.

Ambulante opvang (van 1 week tot 3 maanden)

Op bepaalde momenten is het zinvol overdag opvang voor je kind te organiseren in het CKG ter ondersteuning van een mobiele begeleiding of wanneer er sprake is van een situationele crisis.

Lange residentiële opvang (dag en nacht) met begeleiding

Soms zijn de opvoedingsmoeilijkheden van dien aard dat opvang van je kind binnen het CKG deel uitmaakt van de begeleiding.

Korte residentiële opvang
De opvoeding van je kind valt je zwaar. Een tijdelijke opvang van je kind en begeleiding van je gezin zou de nodige rust kunnen bieden om terug zelf de opvoeding op te nemen.


Triple P Groepstraining

In het Triple P-programma bekijken we met ouders hoe ze gewenst gedrag kunnen aanmoedigen en ongewenst gedrag kunnen aanpakken.

Triple P Individuele training aan huis

De training rond positief opvoeden kan ook individueel aan huis gegeven worden indien ouders dit wensen.

Ambulante training voor ouders individueel in het CKG

Terwijl je kind wordt opgevangen in het CKG, kan je als ouder in de leefgroep een aantal vaardigheden komen oefenen.
Dit aanbod geldt voor ouders van kindjes die in dagopvang zijn en voor ouders van kindjes die residentieel opgevangen worden (dag- en nachtopvang).