Hoe aanmelden?

Als doorverwijzer kan er steeds een informatieve vraag gesteld worden om te bekijken of er vanuit het CKG al dan niet een hulpverleningsaanbod kan geboden worden aan een gezin.

De aanmelding gebeurt bij voorkeur door het gezin zelf omdat we willen vertrekken vanuit de hulpvraag van het gezin. Sommige gezinnen laten zich graag door u ondersteunen om de stap naar het CKG te zetten. Uiteraard is het dan mogelijk dat u samen met het gezin een hulpvraag formuleert.

Een hulpvraag kan telefonisch, per mail, persoonlijk, … gesteld worden. Afhankelijk van waar het gezin woont, kan u hen contact laten opnemen met één van onze vestigingen:
• CKG Kinderland in Berlaar
• CKG De Kleine Parachute in Vilvoorde
Het hulpaanbod van CKG Kinderland is verschillend van het hulpaanbod van CKG De Kleine Parachute.

Er zijn situaties waarin de jeugdrechter beslist dat ondersteuning aangewezen is. In dit geval willen we graag dat ouders geïnformeerd zijn over de beslissing die jeugdrechter neemt. We verwachten op dat moment evenwel niet dat ouders zelf een hulpvraag formuleren.

Wanneer een gezin een hulpvraag stelt, wordt deze wekelijks op het opnameteam besproken om te bekijken of we een gepast antwoord op de hulpvraag kunnen voorzien. De beslissing die hieromtrent genomen wordt, wordt besproken met het gezin en met u als doorverwijzer.
In geval het een crisisaanmelding betreft, roepen we een crisisteam samen om te bekijken of we een gepast aanbod kunnen bieden.