Groepsgerichte Triple P

Groepsgerichte Triple P

Triple P Wil ouders bijstaan met de opvoeding van hun kinderen. 

Het programma is gerichtop ouders van kinderen tussen 2 en 12 jaar. De groepen zijn relatief klein (maximaal 12 ouders), zodat er ruimte is om ervaringen te delen en samen na te denken over mogelijke manieren om moeilijke situaties thuis aan te pakken. 

Het groepsprogramma loopt over 8 weken en bestaat uit 6 sessies van telkens 2 uu en 2 telefonische gesprekken met  een Triple P - medewerker. 

Thema's die behandeld worden tijdens de sessies:

- Wat is positief opvoeden
- Wat zijn mogelijke oorzaken en aanpak van ongewenst gedrag
- Hoe kan je gewenst gedrag aanmoedigen
- Hoe kan je de ontwikkeling van je kind bevorderen?
- Hoe kan je je voorbereiden op moeilijke situaties

Iedereen ontvangt een werkboek waarin alle informatie genoteerd staat. De kostprijs bedraagt 15euro per gezin.

Indien het zinvol is en ouders dit wensen, kan er na de training een vervolgtraject level 5 aangeboden worden. Dit bestaat uit verschillende modules die elk apart of gecombineerd gevolgd kunnen worden. 

- De module partnersteun helpt ouders samen te werken en op één lijn te staan, elkaar te steunen in de opvoeding van de kinderen en leert hen constructieve manieren om met elkaar te communiceren.
- Tijdens de module coping vaardigheden wordt ingegaan op hoe je als ouder kan omgaan met stress in de opvoeding van de kinderen en wordt bekeken wat de invloed is van negatieve emoties en gedachten.
- Tenslotte komen we voor de module oefensessies aan huis om in specifieke situaties de Triple P strategieën concreet in te oefenen.