Ambulante opvang (van 1 week tot 3 maanden)

 Ambulante opvang (van 1 week tot 3 maanden)
 
Ouders van Jantje, 2 jaar, hebben het gevoel geen vat op hem te hebben. Ze willen even rust en zouden graag handvaten krijgen om met Jantjes ongehoorzame gedrag om te gaan. Ze hebben ooit horen vertellen over de peuterpubertijd, maar wat is dit en speelt dit mee in hoe ze hun zoontje sinds kort ervaren?
 
Ouders van Sanne, anderhalf jaar oud, zitten met de handen in het haar. Sanne wordt 's nachts verschillende keren wakker en blijft dan huilen tot de ouders haar uit bed halen. Overdag is Sanne erg druk. Ze speelt niet met haar speelgoed maar kruipt overal op en haalt de kasten leeg. De ouders zoeken hulp voor het slaapprobleem en vragen zich af hoe ze Sanne kunnen leren om even alleen te spelen.

Vorige week is de moeder van Sien overleden. Sien ziet het even niet meer zitten en elke dag moet ze voor de opvoeding van Ben, haar éénjarig zoontje , instaan. Ze heeft nood aan opvang tijdens de dag, zodat ze tijd heeft om haar verdriet een plaats te geven en een aantal  administratieve zaken kan afhandelen die te maken hebben met het plotse overlijden vanhaar moeder.
 
Samen zoeken
In soortgelijke situaties kan ambulante opvang een oplossing bieden. Je kind wordt overdag in het CKG opgevangen zodat je zelf wat ruimte krijgt om terug voldoende draagkracht op te bouwen. Vragen over de opvoeding van je kind kunnen binnen een begeleiding aan bod komen. Samen met een gezinsbegeleid(st)er gaan jullie op zoek naar oplossingen voor de problemen die jullie ervaren.
 
Samen evalueren
Op geregelde tijdstippen staan we met jou stil bij hoe je de begeleiding ervaart, en of de ingeslagen weg het gewenste effect heeft binnen de opvoeding. Soms is het nodig het proces bij te sturen.
 
Duur en intensiteit van de begeleiding
De begeleiding kan van 1 week tot 3 maanden lopen, met een intensiteit van 3 tot 5 dagen opvang voor het kind gedurende 3 tot 8 uur per dag.
 
Prijs
Je betaalt een dagprijs van 2 euro. Jaarlijks ontvang je een fiscaal attest voor de betaalde bedragen van het voorbije jaar.
 
Waar
Deze module wordt aangeboden in onze afdeling:
- CKG De Kleine Parachute in Vilvoorde 

- CKG Kinderland in Berlaar

Interesse
Je kunt ons elke werkdag tussen 9.00h en 17.00h telefonisch je vraag stellen of tijdens de werkuren langskomen om een afspraak te maken.
Tijdens een gesprek bekijken we of we een gepast aanbod kunnen doen. Indien dit niet zo is, verwijzen we je door naar een meer aangewezen dienst.